Kvinnojouren Amanda

          i Visby

 

 

 

                      0498 - 21 29 00

                      0730 - 49 29 01

 

 

 

 

 

Kvinnojouren Amanda i Visby

 

Klicka på länken för att ta dig vidare till Hemsidan:

http://www.kvinnojouren-gotland.se/index.html

 

 

Behöver du hjälp? Vill du hjälpa till ?

 

Är du kvinna i nöd? Behöver du få hjälp?

Vi finns här för dig. Vi ser dig och vi lyssnar på dig.

Vi kan ge dig lugn och ro. Här får du det stöd och den förståelse som du  behöver.

 

Det innebär bland annat att du kan få skyddat boende för en kortare tid tills att situationen har ordnats.

Vi kan följa med som stöd vid polisanmälan och/eller som stöd vid rättegång.

Vi kan även hjälpa till med praktiska saker.

 

Vi konfronteras dagligen i vårt arbete med våld mot kvinnor

 

 

Vi har naturligtvis tystnadsplikt och du får vara anonym 

 

 

Här får du som

utsatts för mäns våld:

* Råd o stöd

* Skyddat boende

* Praktisk hjälp

* Anonymitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

e-post: amanda@kvinnojouren-gotland.se         Telefon: 0498-212900            Jourtelefon: 0730-492901

postgiro: 4816253-1                                      Tider: Tor 18.00-20.00           Övriga tider

________________________________________________________________________________________________